[Pre] Tainaka ritsu @ CP31

posted on 28 Jan 2012 23:29 by froggy-fin in Cosplay directory Asian
 
[Pre] Tainaka ritsu @ CP31
 
Fin as Tainaka ritsu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปะพรีไปสองรูป ลงทุนไปกันคิ้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะ รอไปดูดรูปจากเพื่อนและท่านอื่น(ถ้ามี)ก่อนนะขอรับ จบ:3
 
 
 

edit @ 9 Feb 2012 19:01:32 by Fin

Comment

Comment:

Tweet

รอ

#2 By moka on 2012-01-29 20:53

Hot! Hot! Hot!
ยังไงก็รอชมนะครับผม >w<

#1 By TRAIN - X3 on 2012-01-29 05:57